• Szkolenia :

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  im. Ludwika Bierkowskiego
  prowadzi cykliczne szkolenia "CEEA" z zakresu anestezjologii :
  kurs nr 1 - Klatka piersiowa i oddychanie
  kurs nr 2 - Serce i krążenie
  kurs nr 3 - Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi
  kurs nr 4 - Matka i dziecko. Odrębności odpowiedzi ustrojowej
  kurs nr 5 - Neurologia, znieczulenie regionalne i terapia bólu
  kurs nr 6 - Szczegółowe zagadnienia medycyny okołooperacyjnej
  Zapisy i daty szkoleń dostepne na stronie www.ceea.pl