• Kontakt

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologiii

  Intensywnej Terapii im. Ludwika Bierkowskiego,

  Kontakt


  Prezes : 

  prof. dr hab. Janusz Andres

  email : msandres@cyf-kr.edu.pl

  Prewodnicz±ca : 

  dr med. Alicja Macheta

   

  W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt  :

  Janina Wójcik +48 502 076 202

  email : biuro@ceea.pl

   

  W sprawach ksiêgowych :

  Helena Fross    tel.604 613 298,

  email: ksiegowosc@anest.eu 

  Strona internetowa :

  Tomasz Galewicz,

  email : kursy@prc.krakow.pl