• Artykuł specjalny

  Nagłe niespodziewane zatrzymanie krążenia w czasie znieczulenia.

  Główne założenia: Nagłe niespodziewane zatrzymanie krążenia w czasie znieczulenia (NNZKCZ) oraz w okresie okołooperacyjnym jest zdarzeniem rzadkim o wieloczynnikowym charakterze. W porównaniu z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia NNZKCZ nie jest wystarczająco zbadane czy opisane. Zwykle w sytuacji kryzysowej związanej z NNZKCZ, z którą w wielu wypadkach należy się liczyć, towarzyszy świadek zdarzenia, lekarz anestezjolog, posiadający wiedzę zarówno na temat chorób towarzyszących pacjenta, jak i fizjologicznych aspektów znieczulenia i operacji. W momencie rozpoznania zagrożenia i identyfikacji przyczyny zatrzymania krążenia anestezjolog może natychmiast wdrożyć właściwe postępowanie.

  Artykuł ten zawiera algorytmy i protokoły postępowania w najczęściej występujących sytuacjach krytycznych w praktyce anestezjologicznej.

  Za pomocą formularza poniżej Uprzejmie prosimy o dzielenie się z nami Państwa doświadczeniem w ich wykorzystaniu. Na ile się przydały, a na ile nie spełniły oczekiwań?

  W celu pobrania artykułu prosimy o podanie adresu e-mail, który prześlemy stosowne informacje.

  Proszę podać adres e-mail

    


  Bardzo prosimy o podzielenie siê z nami swoimi uwagami, na ile siê przyda³y, a na ile nie spe³ni³y oczekiwañ informacjê zawarte w artykule, tym celu prosimy o wype³nienie poni¿szej ankiety: ANKIETA